Oficiálna Slovenská podpora módov a infúzií pre PHP-Fusion
 
Najsťahovanejšie
Nové súbory
Aktuálna verzia

Dátum vydania: 18.6.2013

- PHP-Fusion 7.02.07
- Slovenský preklad
Užívateľský panel
Navigácia
Hlavné menu
Úvodná stránka
Návody
Na stiahnutie
Fórum
Kontakt
Vyhľadávanie
RSS odber

Čierna listina
Pridať web
Čierna listina

Informácie
Tím
Zablokovaní členovia
Userbary a tlačidlá
Kódex správania
Licencia a autorské práva
Propagácia

PHP-Fusion (CMS)
Zoznam funkcií
O verzii 6
O verzii 7
Posledné články
Blokovanie botov
Panel základný alebo...
Table "XXX" doesn't ...
Vlastný font na webe
Live Game Server Lis...
Návštevnosť
TOPlist
Štatistika
Registrovaných: 8,356 · Návodov: 47 · Súborov: 628 · Veľkosť súborov: 366,01 MB ·
Autor: OscarkO
ID témy: 4915
Informácie o téme
Celkom 9 príspevkov v tejto téme a bola zobrazená 445 krát.
Čítať tému
 Vytlačiť tému
Rozmazaný obrázky v novince
OscarkO
Dobrý den, mám takový problém. Na hlavní stránce se v novince zobrazují rozmazaný obrázky, ale po otevření novinky už jsou ve správné kvalitě, co může být závadou?
 
HaVri
pošli link na web, niečo podobné som v minulosti už riešil a myslím, že tam bol potrebný zásah do news.php, ak si dobre spomínam
 
OscarkO
www.extation.eu
 
HaVri
postni sem kód súboru news.php, problém je v tom, že sa ti to odkazuje na thumbnails napr.
www.extation.eu/images/news/thumbs/590dfe5f5bafe36b3378d122_t2.jpg toto je obrázok na úvodnej stránke zmenšený oproti originálu
 
OscarkO
Zdroj stiahnutia  Code
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: news.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";

// Predefined variables, do not edit these values
$i = 0;

// Number of news displayed
$items_per_page = $settings['newsperpage'];

add_to_title($locale['global_200'].$locale['global_077']);

if (!isset($_GET['readmore']) || !isnum($_GET['readmore'])) {
   $rows = dbcount(
      "(news_id)",
      DB_NEWS,
      groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
                              AND (news_end='0'||news_end>=".time().")
                              AND news_draft='0'"
   );
   if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
   if ($rows) {
      $result = dbquery(
         "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status
         FROM ".DB_NEWS." tn
         LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
         LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
         WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
            AND (news_end='0'||news_end>=".time().") AND news_draft='0'
         GROUP BY news_id
         ORDER BY news_sticky DESC, news_datestamp DESC LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$items_per_page
      );
      $numrows = dbrows($result);
      while ($data = dbarray($result)) {
         $i++;
         $comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS." WHERE comment_type='N' AND comment_hidden='0' AND comment_item_id='".$data['news_id']."'");
         $news_cat_image = "";
         $news_subject = "<a name='news_".$data['news_id']."' id='news_".$data['news_id']."'></a>".stripslashes($data['news_subject']);
         $news_cat_image = "<a href='".($settings['news_image_link'] == 0 ? "news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']
                                                            : FUSION_SELF."?readmore=".$data['news_id'] )."'>";
         if ($data['news_image_t2'] && $settings['news_image_frontpage'] == 0) {
            $news_cat_image .= "<img src='".IMAGES_N_T.$data['news_image_t2']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
         } elseif ($data['news_cat_image']) {
            $news_cat_image .= "<img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
         } else {
            $news_cat_image = "";
         }
         $news_news = preg_replace("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", "", ($data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_news'])) : stripslashes($data['news_news'])));
         $news_info = array(
            "news_id" => $data['news_id'],
            "user_id" => $data['user_id'],
            "user_name" => $data['user_name'],
            "user_status" => $data['user_status'],
            "news_date" => $data['news_datestamp'],
            "cat_id" => $data['news_cat'],
            "cat_name" => $data['news_cat_name'],
            "cat_image" => $news_cat_image,
            "news_subject" => $data['news_subject'],
            "news_ext" => $data['news_extended'] ? "y" : "n",
            "news_reads" => $data['news_reads'],
            "news_comments" => $comments,
            "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
            "news_sticky" => $data['news_sticky']
         );

         echo "<!--news_prepost_".$i."-->\n";
         render_news($news_subject, $news_news, $news_info);
      }
      echo "<!--sub_news_idx-->\n";
      if ($rows > $items_per_page) echo "<div align='center' style=';margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'],$items_per_page,$rows,3)."\n</div>\n";
   } else {
      opentable($locale['global_077']);
      echo "<div style='text-align:center'><br />\n".$locale['global_078']."<br /><br />\n</div>\n";
      closetable();
   }
} else {
   if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
   $result = dbquery(
      "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status FROM ".DB_NEWS." tn
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
      LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
      WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND news_id='".$_GET['readmore']."' AND news_draft='0'
      LIMIT 1"
   );
   if (dbrows($result)) {
      include INCLUDES."comments_include.php";
      include INCLUDES."ratings_include.php";
      $data = dbarray($result);
      if (!isset($_POST['post_comment']) && !isset($_POST['post_rating'])) {
         $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_NEWS." SET news_reads=news_reads+1 WHERE news_id='".$_GET['readmore']."'");
         $data['news_reads']++;
      }
      $news_cat_image = "";
      $news_subject = $data['news_subject'];
      if ($data['news_image_t1'] && $settings['news_image_readmore'] == "0") {
         $img_size = @getimagesize(IMAGES_N.$data['news_image']);
         $news_cat_image = "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('".IMAGES_N.$data['news_image']."','','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=".($img_size[0]+20).",height=".($img_size[1]+20)."')\"><img src='".IMAGES_N_T.$data['news_image_t1']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
      } elseif ($data['news_cat_image']) {
         $news_cat_image = "<a href='news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']."'><img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
      }
      $news_news = preg_split("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", $data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news'])) : stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news']));   
      $pagecount = count($news_news);
      $news_info = array(
         "news_id" => $data['news_id'],
         "user_id" => $data['user_id'],
         "user_name" => $data['user_name'],
         "user_status" => $data['user_status'],
         "news_date" => $data['news_datestamp'],
         "cat_id" => $data['news_cat'],
         "cat_name" => $data['news_cat_name'],
         "cat_image" => $news_cat_image,
         "news_subject" => $data['news_subject'],
         "news_ext" => "n",
         "news_reads" => $data['news_reads'],
         "news_comments" => dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='N' AND comment_item_id='".$data['news_id']."' AND comment_hidden='0'"),
         "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
         "news_sticky" => $data['news_sticky']
      );
      add_to_title($locale['global_201'].$news_subject);
      echo "<!--news_pre_readmore-->";
      render_news($news_subject, $news_news[$_GET['rowstart']], $news_info);
      echo "<!--news_sub_readmore-->";
      if ($pagecount > 1) {
         echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], 1, $pagecount, 3, FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']."&amp;")."\n</div>\n";
      }
      if ($data['news_allow_comments']) { showcomments("N", DB_NEWS, "news_id", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
      if ($data['news_allow_ratings']) { showratings("N", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
   } else {
      redirect(FUSION_SELF);
   }
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


 
HaVri
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. /*-------------------------------------------------------+
 3. | PHP-Fusion Content Management System
 4. | Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
 5. | http://www.php-fusion.co.uk/
 6. +--------------------------------------------------------+
 7. | Filename: news.php
 8. | Author: Nick Jones (Digitanium)
 9. +--------------------------------------------------------+
 10. | This program is released as free software under the
 11. | Affero GPL license. You can redistribute it and/or
 12. | modify it under the terms of this license which you
 13. | can read by viewing the included agpl.txt or online
 14. | at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
 15. | copyright header is strictly prohibited without
 16. | written permission from the original author(s).
 17. +--------------------------------------------------------*/
 18. require_once "maincore.php";
 19. require_once THEMES."templates/header.php";
 20.  
 21. // Predefined variables, do not edit these values
 22. $i = 0;
 23.  
 24. // Number of news displayed
 25. $items_per_page = $settings['newsperpage'];
 26.  
 27. add_to_title($locale['global_200'].$locale['global_077']);
 28.  
 29. if (!isset($_GET['readmore']) || !isnum($_GET['readmore'])) {
 30. $rows = dbcount(
 31. "(news_id)",
 32. DB_NEWS,
 33. groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
 34. AND (news_end='0'||news_end>=".time().")
 35. AND news_draft='0'"
 36. );
 37. if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
 38. if ($rows) {
 39. $result = dbquery(
 40. "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status
 41. FROM ".DB_NEWS." tn
 42. LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
 43. LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
 44. WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
 45. AND (news_end='0'||news_end>=".time().") AND news_draft='0'
 46. GROUP BY news_id
 47. ORDER BY news_sticky DESC, news_datestamp DESC LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$items_per_page
 48. );
 49. $numrows = dbrows($result);
 50. while ($data = dbarray($result)) {
 51. $i++;
 52. $comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS." WHERE comment_type='N' AND comment_hidden='0' AND comment_item_id='".$data['news_id']."'");
 53. $news_cat_image = "";
 54. $news_subject = "<a name='news_".$data['news_id']."' id='news_".$data['news_id']."'></a>".stripslashes($data['news_subject']);
 55. $news_cat_image = "<a href='".($settings['news_image_link'] == 0 ? "news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']
 56. : FUSION_SELF."?readmore=".$data['news_id'] )."'>";
 57. if ($data['news_image_t2'] && $settings['news_image_frontpage'] == 0) {
 58. $news_cat_image .= "<img src='".IMAGES_N.$data['news_image_t2']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
 59. } elseif ($data['news_cat_image']) {
 60. $news_cat_image .= "<img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
 61. } else {
 62. $news_cat_image = "";
 63. }
 64. $news_news = preg_replace("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", "", ($data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_news'])) : stripslashes($data['news_news'])));
 65. $news_info = array(
 66. "news_id" => $data['news_id'],
 67. "user_id" => $data['user_id'],
 68. "user_name" => $data['user_name'],
 69. "user_status" => $data['user_status'],
 70. "news_date" => $data['news_datestamp'],
 71. "cat_id" => $data['news_cat'],
 72. "cat_name" => $data['news_cat_name'],
 73. "cat_image" => $news_cat_image,
 74. "news_subject" => $data['news_subject'],
 75. "news_ext" => $data['news_extended'] ? "y" : "n",
 76. "news_reads" => $data['news_reads'],
 77. "news_comments" => $comments,
 78. "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
 79. "news_sticky" => $data['news_sticky']
 80. );
 81.  
 82. echo "<!--news_prepost_".$i."-->\n";
 83. render_news($news_subject, $news_news, $news_info);
 84. }
 85. echo "<!--sub_news_idx-->\n";
 86. if ($rows > $items_per_page) echo "<div align='center' style=';margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'],$items_per_page,$rows,3)."\n</div>\n";
 87. } else {
 88. opentable($locale['global_077']);
 89. echo "<div style='text-align:center'><br />\n".$locale['global_078']."<br /><br />\n</div>\n";
 90. closetable();
 91. }
 92. } else {
 93. if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
 94. $result = dbquery(
 95. "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status FROM ".DB_NEWS." tn
 96. LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
 97. LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
 98. WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND news_id='".$_GET['readmore']."' AND news_draft='0'
 99. LIMIT 1"
 100. );
 101. if (dbrows($result)) {
 102. include INCLUDES."comments_include.php";
 103. include INCLUDES."ratings_include.php";
 104. $data = dbarray($result);
 105. if (!isset($_POST['post_comment']) && !isset($_POST['post_rating'])) {
 106. $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_NEWS." SET news_reads=news_reads+1 WHERE news_id='".$_GET['readmore']."'");
 107. $data['news_reads']++;
 108. }
 109. $news_cat_image = "";
 110. $news_subject = $data['news_subject'];
 111. if ($data['news_image_t1'] && $settings['news_image_readmore'] == "0") {
 112. $img_size = @getimagesize(IMAGES_N.$data['news_image']);
 113. $news_cat_image = "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('".IMAGES_N.$data['news_image']."','','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=".($img_size[0]+20).",height=".($img_size[1]+20)."')\"><img src='".IMAGES_N.$data['news_image_t1']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
 114. } elseif ($data['news_cat_image']) {
 115. $news_cat_image = "<a href='news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']."'><img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
 116. }
 117. $news_news = preg_split("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", $data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news'])) : stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news']));
 118. $pagecount = count($news_news);
 119. $news_info = array(
 120. "news_id" => $data['news_id'],
 121. "user_id" => $data['user_id'],
 122. "user_name" => $data['user_name'],
 123. "user_status" => $data['user_status'],
 124. "news_date" => $data['news_datestamp'],
 125. "cat_id" => $data['news_cat'],
 126. "cat_name" => $data['news_cat_name'],
 127. "cat_image" => $news_cat_image,
 128. "news_subject" => $data['news_subject'],
 129. "news_ext" => "n",
 130. "news_reads" => $data['news_reads'],
 131. "news_comments" => dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='N' AND comment_item_id='".$data['news_id']."' AND comment_hidden='0'"),
 132. "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
 133. "news_sticky" => $data['news_sticky']
 134. );
 135. add_to_title($locale['global_201'].$news_subject);
 136. echo "<!--news_pre_readmore-->";
 137. render_news($news_subject, $news_news[$_GET['rowstart']], $news_info);
 138. echo "<!--news_sub_readmore-->";
 139. if ($pagecount > 1) {
 140. echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], 1, $pagecount, 3, FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']."&amp;")."\n</div>\n";
 141. }
 142. if ($data['news_allow_comments']) { showcomments("N", DB_NEWS, "news_id", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
 143. if ($data['news_allow_ratings']) { showratings("N", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
 144. } else {
 145. redirect(FUSION_SELF);
 146. }
 147. }
 148.  
 149. require_once THEMES."templates/footer.php";
 150. ?>
Vygenerované za 0.094 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10

 
OscarkO
Po nahrání neukazuje obrázky vůbec, zkoušel jsem i znovu nahrát a pořád to samý.
 
HaVri
sorry moja chyba, teraz by to už malo fungovať
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. /*-------------------------------------------------------+
 3. | PHP-Fusion Content Management System
 4. | Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
 5. | http://www.php-fusion.co.uk/
 6. +--------------------------------------------------------+
 7. | Filename: news.php
 8. | Author: Nick Jones (Digitanium)
 9. +--------------------------------------------------------+
 10. | This program is released as free software under the
 11. | Affero GPL license. You can redistribute it and/or
 12. | modify it under the terms of this license which you
 13. | can read by viewing the included agpl.txt or online
 14. | at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
 15. | copyright header is strictly prohibited without
 16. | written permission from the original author(s).
 17. +--------------------------------------------------------*/
 18. require_once "maincore.php";
 19. require_once THEMES."templates/header.php";
 20.  
 21. // Predefined variables, do not edit these values
 22. $i = 0;
 23.  
 24. // Number of news displayed
 25. $items_per_page = $settings['newsperpage'];
 26.  
 27. add_to_title($locale['global_200'].$locale['global_077']);
 28.  
 29. if (!isset($_GET['readmore']) || !isnum($_GET['readmore'])) {
 30. $rows = dbcount(
 31. "(news_id)",
 32. DB_NEWS,
 33. groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
 34. AND (news_end='0'||news_end>=".time().")
 35. AND news_draft='0'"
 36. );
 37. if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
 38. if ($rows) {
 39. $result = dbquery(
 40. "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status
 41. FROM ".DB_NEWS." tn
 42. LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
 43. LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
 44. WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
 45. AND (news_end='0'||news_end>=".time().") AND news_draft='0'
 46. GROUP BY news_id
 47. ORDER BY news_sticky DESC, news_datestamp DESC LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$items_per_page
 48. );
 49. $numrows = dbrows($result);
 50. while ($data = dbarray($result)) {
 51. $i++;
 52. $comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS." WHERE comment_type='N' AND comment_hidden='0' AND comment_item_id='".$data['news_id']."'");
 53. $news_cat_image = "";
 54. $news_subject = "<a name='news_".$data['news_id']."' id='news_".$data['news_id']."'></a>".stripslashes($data['news_subject']);
 55. $news_cat_image = "<a href='".($settings['news_image_link'] == 0 ? "news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']
 56. : FUSION_SELF."?readmore=".$data['news_id'] )."'>";
 57. if ($data['news_image_t2'] && $settings['news_image_frontpage'] == 0) {
 58. $news_cat_image .= "<img src='".IMAGES_N.$data['news_image']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
 59. } elseif ($data['news_cat_image']) {
 60. $news_cat_image .= "<img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
 61. } else {
 62. $news_cat_image = "";
 63. }
 64. $news_news = preg_replace("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", "", ($data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_news'])) : stripslashes($data['news_news'])));
 65. $news_info = array(
 66. "news_id" => $data['news_id'],
 67. "user_id" => $data['user_id'],
 68. "user_name" => $data['user_name'],
 69. "user_status" => $data['user_status'],
 70. "news_date" => $data['news_datestamp'],
 71. "cat_id" => $data['news_cat'],
 72. "cat_name" => $data['news_cat_name'],
 73. "cat_image" => $news_cat_image,
 74. "news_subject" => $data['news_subject'],
 75. "news_ext" => $data['news_extended'] ? "y" : "n",
 76. "news_reads" => $data['news_reads'],
 77. "news_comments" => $comments,
 78. "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
 79. "news_sticky" => $data['news_sticky']
 80. );
 81.  
 82. echo "<!--news_prepost_".$i."-->\n";
 83. render_news($news_subject, $news_news, $news_info);
 84. }
 85. echo "<!--sub_news_idx-->\n";
 86. if ($rows > $items_per_page) echo "<div align='center' style=';margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'],$items_per_page,$rows,3)."\n</div>\n";
 87. } else {
 88. opentable($locale['global_077']);
 89. echo "<div style='text-align:center'><br />\n".$locale['global_078']."<br /><br />\n</div>\n";
 90. closetable();
 91. }
 92. } else {
 93. if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
 94. $result = dbquery(
 95. "SELECT tn.*, tc.*, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status FROM ".DB_NEWS." tn
 96. LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
 97. LEFT JOIN ".DB_NEWS_CATS." tc ON tn.news_cat=tc.news_cat_id
 98. WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND news_id='".$_GET['readmore']."' AND news_draft='0'
 99. LIMIT 1"
 100. );
 101. if (dbrows($result)) {
 102. include INCLUDES."comments_include.php";
 103. include INCLUDES."ratings_include.php";
 104. $data = dbarray($result);
 105. if (!isset($_POST['post_comment']) && !isset($_POST['post_rating'])) {
 106. $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_NEWS." SET news_reads=news_reads+1 WHERE news_id='".$_GET['readmore']."'");
 107. $data['news_reads']++;
 108. }
 109. $news_cat_image = "";
 110. $news_subject = $data['news_subject'];
 111. if ($data['news_image_t1'] && $settings['news_image_readmore'] == "0") {
 112. $img_size = @getimagesize(IMAGES_N.$data['news_image']);
 113. $news_cat_image = "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('".IMAGES_N.$data['news_image']."','','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=".($img_size[0]+20).",height=".($img_size[1]+20)."')\"><img src='".IMAGES_N.$data['news_image']."' alt='".$data['news_subject']."' class='news-category' /></a>";
 114. } elseif ($data['news_cat_image']) {
 115. $news_cat_image = "<a href='news_cats.php?cat_id=".$data['news_cat']."'><img src='".get_image("nc_".$data['news_cat_name'])."' alt='".$data['news_cat_name']."' class='news-category' /></a>";
 116. }
 117. $news_news = preg_split("/<!?--\s*pagebreak\s*-->/i", $data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news'])) : stripslashes($data['news_extended'] ? $data['news_extended'] : $data['news_news']));
 118. $pagecount = count($news_news);
 119. $news_info = array(
 120. "news_id" => $data['news_id'],
 121. "user_id" => $data['user_id'],
 122. "user_name" => $data['user_name'],
 123. "user_status" => $data['user_status'],
 124. "news_date" => $data['news_datestamp'],
 125. "cat_id" => $data['news_cat'],
 126. "cat_name" => $data['news_cat_name'],
 127. "cat_image" => $news_cat_image,
 128. "news_subject" => $data['news_subject'],
 129. "news_ext" => "n",
 130. "news_reads" => $data['news_reads'],
 131. "news_comments" => dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='N' AND comment_item_id='".$data['news_id']."' AND comment_hidden='0'"),
 132. "news_allow_comments" => $data['news_allow_comments'],
 133. "news_sticky" => $data['news_sticky']
 134. );
 135. add_to_title($locale['global_201'].$news_subject);
 136. echo "<!--news_pre_readmore-->";
 137. render_news($news_subject, $news_news[$_GET['rowstart']], $news_info);
 138. echo "<!--news_sub_readmore-->";
 139. if ($pagecount > 1) {
 140. echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], 1, $pagecount, 3, FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']."&amp;")."\n</div>\n";
 141. }
 142. if ($data['news_allow_comments']) { showcomments("N", DB_NEWS, "news_id", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
 143. if ($data['news_allow_ratings']) { showratings("N", $_GET['readmore'], FUSION_SELF."?readmore=".$_GET['readmore']); }
 144. } else {
 145. redirect(FUSION_SELF);
 146. }
 147. }
 148.  
 149. require_once THEMES."templates/footer.php";
 150. ?>
Vygenerované za 0.080 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10

 
HaVri
Pomohlo?
 
Prejdite na fórum: