Oficiálna Slovenská podpora módov a infúzií pre PHP-Fusion
 
Najsťahovanejšie
Nové súbory
Aktuálna verzia

Dátum vydania: 18.6.2013

- PHP-Fusion 7.02.07
- Slovenský preklad
Užívateľský panel
Navigácia
Hlavné menu
Úvodná stránka
Návody
Na stiahnutie
Fórum
Kontakt
Vyhľadávanie
RSS odber

Čierna listina
Pridať web
Čierna listina

Informácie
Tím
Zablokovaní členovia
Userbary a tlačidlá
Kódex správania
Licencia a autorské práva
Propagácia

PHP-Fusion (CMS)
Zoznam funkcií
O verzii 6
O verzii 7
Posledné články
Blokovanie botov
Panel základný alebo...
Table "XXX" doesn't ...
Vlastný font na webe
Live Game Server Lis...
Návštevnosť
TOPlist
Štatistika
Registrovaných: 8,385 · Návodov: 47 · Súborov: 628 · Veľkosť súborov: 366,01 MB ·
Autor: filip212
ID témy: 4937
Informácie o téme
Celkom 4 príspevkov v tejto téme a bola zobrazená 458 krát.
Čítať tému
 Vytlačiť tému
PHP-FUSION 7 zobrazenie ID uživateľa v profile
filip212
Ako by som vedel zobraziť id použivateľa na jeho profile? (stránka profile.phplookup=ID)
Ide mi o to, že nemám problém napísať si echo ale kam ho mám vložiť?
 
HaVri
postni sem profile.php (v prípade, ak máš fusion 7.02.xx, tak pridaj obsah súboru includes/classes/UserFields.class.php) a kde chceš aby ti zobrazovalo ID? Tvoja premenná bude v takomto tvare
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. $user_data['user_id']
Vygenerované za 0.078 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10
alebo
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. $this->userData['user_id']
Vygenerované za 0.081 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10

 
filip212
Toto je profil.php
Zdroj stiahnutia  Code
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) PHP-Fusion Inc
| https://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: profile.php
| Author: Hans Kristian Flaatten {Starefossen}
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
require_once CLASSES."UserFields.class.php";
include LOCALE.LOCALESET."user_fields.php";

if (!iMEMBER && $settings['hide_userprofiles'] == 1) { redirect(BASEDIR."login.php"); }

if (isset($_GET['lookup']) && isnum($_GET['lookup'])) {
   $user_status = " AND (user_status='0' OR user_status='3' OR user_status='7')";
   if (iADMIN) {
      $user_status = "";
   }
   $result = dbquery(
      "SELECT u.*, s.suspend_reason
      FROM ".DB_USERS." u
      LEFT JOIN ".DB_SUSPENDS." s ON u.user_id=s.suspended_user
      WHERE user_id='".$_GET['lookup']."'".$user_status."
      ORDER BY suspend_date DESC
      LIMIT 1"
   );

   if (dbrows($result)) { $user_data = dbarray($result); } else { redirect("index.php"); }
   add_to_title($locale['global_200'].$locale['u103'].$locale['global_201'].$user_data['user_name']);

   if (iADMIN && checkrights("UG") && $_GET['lookup'] != $userdata['user_id']) {
      if ((isset($_POST['add_to_group'])) && (isset($_POST['user_group']) && isnum($_POST['user_group']))) {
         if (!preg_match("(^\.{$_POST['user_group']}$|\.{$_POST['user_group']}\.|\.{$_POST['user_group']}$)", $user_data['user_groups'])) {
            $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_groups='".$user_data['user_groups'].".".$_POST['user_group']."' WHERE user_id='".$_GET['lookup']."'");
         }
         redirect(FUSION_SELF."?lookup=".$user_data['user_id']);
      }
   }

   opentable($locale['u104']." ".$user_data['user_name']);
   $userFields                = new UserFields();
   $userFields->userData          = $user_data;
   $userFields->showAdminOptions    = true;
   $userFields->displayOutput();
} elseif (isset($_GET['group_id']) && isnum($_GET['group_id'])) {
   $result = dbquery("SELECT group_id, group_name FROM ".DB_USER_GROUPS." WHERE group_id='".$_GET['group_id']."'");
   if (dbrows($result)) {
      $data = dbarray($result);
      $result = dbquery(
         "SELECT user_id, user_name, user_level, user_status
         FROM ".DB_USERS."
         WHERE user_groups REGEXP('^\\\.{$_GET['group_id']}$|\\\.{$_GET['group_id']}\\\.|\\\.{$_GET['group_id']}$')
         ORDER BY user_level DESC, user_name"
      );

      opentable($locale['u110']);
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
      echo "<td align='center' colspan='2' class='tbl1'><strong>".$data['group_name']."</strong>\n";
      echo "(".sprintf((dbrows($result) == 1 ? $locale['u111'] : $locale['u112']), dbrows($result)).")";
      echo "</td>\n</tr>\n<tr>\n";
      if (dbrows($result)) {
         echo "<td class='tbl2'><strong>".$locale['u113']."</strong></td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><strong>".$locale['u114']."</strong></td>\n";
         echo "</tr>\n";
         while ($data = dbarray($result)) {
            $cell_color = ($i % 2 == 0 ? "tbl1" : "tbl2"); $i++;
            echo "<tr>\n<td class='".$cell_color."'>\n".profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."</td>\n";
            echo "<td align='center' width='1%' class='$cell_color' style='white-space:nowrap'>".getuserlevel($data['user_level'])."</td>\n</tr>";
         }
      }
      echo "</table>\n";
   } else {
      redirect("index.php");
   }
} else {
   redirect(BASEDIR."index.php");
}
closetable();

require_once THEMES."templates/footer.php";

Tu je UserFields.class.php

Zdroj stiahnutia  Code
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) PHP-Fusion Inc
| https://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: UserFields.class.php
| Author: Hans Kristian Flaatten (Starefossen)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

class UserFields {
   public $displayTerms             = 0;
   public $displayValidation          = 0;
   public $errorsArray             = array();
   public $formaction                = FUSION_SELF;
   public $formname                = "inputform";
   public $isAdminPanel             = false;
   public $postName;
   public $postValue;
   public $showAdminOptions          = false;
   public $showAdminPass             = true;
   public $showAvatarInput          = true;
   public $skipCurrentPass          = false;
   public $registration            = false;
   public $userData                = array("user_name", "user_password", "user_admin_password", "user_email");

   private $html                  = "";
   private $js                     = "";
   private $javaScriptOther;
   private $javaScriptRequired;
   private $method;

   private $_userNameChange      = true;

   public function displayInput() {
      global $locale;

      $this->method = "input";

      $enctype = $this->showAvatarInput ? " enctype='multipart/form-data'" : "";
      $this->html .= "<form name='".$this->formname."' method='post' action='".$this->formaction."'".$enctype." onsubmit='return ValidateForm(this)'>\n";
      $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='center edit-profile'>\n";

      $this->renderBasicInputFields();
      $this->renderFields();
      if ($this->displayValidation == 1) { $this->renderValidation(); }
      if ($this->displayTerms == 1) { $this->renderTerms(); }
      $this->renderButton();

      $this->html .= "</table>\n</form>\n";

      $this->js .= "<script type='text/javascript'>\n";
      $this->js .= "/*<![CDATA[*/\n";
      $this->js .= "   function ValidateForm(frm) {\n";
      $this->js .= "      if ($(frm.user_new_password).val() != \"\") {\n";
      $this->js .= "         if ($(frm.user_new_password2).val() != $(frm.user_new_password).val()) {\n";
      $this->js .= "            $(frm.user_new_password2).addClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "            alert(\"".$locale['u132'].$locale['u143']."\");\n";
      $this->js .= "            return false;\n";
      $this->js .= "         }\n";
      $this->js .= "         $(frm.user_new_password2).removeClass(\"tbl-error\");\n";
      if ($this->registration == false) {
         $this->js .= "         if ($(frm.user_password).val() == \"\") {\n";
         $this->js .= "            $(frm.user_password).addClass(\"tbl-error\");\n";
         $this->js .= "            alert(\"".$locale['u138']."\");\n";
         $this->js .= "            return false;\n";
         $this->js .= "         }\n";
      }
      $this->js .= "         $(frm.user_password).removeClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "         if ($(frm.user_new_password).val() == $(frm.user_password).val()) {\n";
      $this->js .= "            $(frm.user_new_password).addClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "            $(frm.user_new_password2).addClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "            alert(\"".$locale['u134'].$locale['u146'].$locale['u133']."\");\n";
      $this->js .= "            return false;\n";
      $this->js .= "         }\n";
      $this->js .= "         $(frm.user_new_password).removeClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "         $(frm.user_new_password2).removeClass(\"tbl-error\");\n";
      $this->js .= "      }\n";
      $this->js .= $this->javaScriptRequired;
      $this->js .= "   }\n";
      $this->js .= $this->javaScriptOther;
      $this->js .= "/*]]>*/\n";
      $this->js .= "</script>\n";

      add_to_footer($this->js);

      echo $this->html;
   }

   public function displayOutput() {
      global $locale, $userdata;

      $this->method = "display";

      $this->renderBasicOutputFields();
      $this->renderFields();
      if (iADMIN && checkrights("M")) { $this->renderIPOutput(); }
      if ($this->userData['user_groups']) { $this->renderUserGroups(); }
      if ($this->showAdminOptions && iADMIN && checkrights("M") && $this->userData['user_id'] != $userdata['user_id'] && $this->userData['user_level'] < 102) {
         $this->renderAdminOptions();
      }

      echo $this->html;
   }

   public function setUserNameChange($value) {
      $this->_userNameChange = $value;
   }

   private function renderValidation() {
      global $settings, $locale;

      $_CAPTCHA_HIDE_INPUT = false;

      $this->html .= "<tr>\n<td valign='top' class='tbl'><label for='captcha_code'>".$locale['u190'];
      $this->html .= "<span style='color:#ff0000'>*</span></label></td>\n<td class='tbl'>";
      ob_start();
      include INCLUDES."captchas/".$settings['captcha']."/captcha_display.php";
      $this->html .= ob_get_contents();
      ob_end_clean();
      if (!$_CAPTCHA_HIDE_INPUT) {
         $this->html .= "</td>\n</tr>\n<tr>";
         $this->html .= "<td class='tbl".$this->getErrorClass("user_captcha")."'><label for='captcha_code'>".$locale['u191']."</label></td>\n";
         $this->html .= "<td class='tbl".$this->getErrorClass("user_captcha")."'>";
         $this->html .= "<input type='text' id='captcha_code' name='captcha_code' class='textbox' autocomplete='off' style='width:100px' />";
      }
      $this->html .= "</td>\n</tr>\n";
   }

   private function renderTerms() {
      global $locale;

      $this->html .= "<tr>\n<td class='tbl'>".$locale['u192'] ."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl'><input type='checkbox' id='agreement' name='agreement' value='1' onclick='checkagreement()' />\n";
      $this->html .= "<span class='small'><label for='agreement'>".$locale['u193'] ."</label></span>\n";
      $this->html .= "</td>\n</tr>\n";

      $this->javaScriptOther .= "   function checkagreement() {\n";
      $this->javaScriptOther .= "      if(document.inputform.agreement.checked) {\n";
      $this->javaScriptOther .= "         document.inputform.register.disabled=false;\n";
      $this->javaScriptOther .= "      } else {\n";
      $this->javaScriptOther .= "         document.inputform.register.disabled=true;\n";
      $this->javaScriptOther .= "      }\n";
      $this->javaScriptOther .= "   }\n";
   }

   private function basicInputField($name, $text, $length, $isRequired = "", $type = "text", $haveValue = true, $error_class = "") {
      $errorClass = $error_class != "" ? $error_class : $name;
      $class = $errorClass." tbl".$this->getErrorClass($errorClass);

      if ($haveValue) {
         $value = isset($this->userData[$name]) ? $this->userData[$name] : "";
         $value = isset($_POST[$name]) ? stripinput($_POST[$name]) : $value;
      } else {
         $value = "";
      }

      if ($isRequired != "") {
         $required = "<span style='color:#ff0000'>*</span>";
         $this->setRequiredJavaScript($name, $isRequired);
      } else {
         $required = "";
      }

      $returnHTML = "<tr>\n";
      $returnHTML .= "<td class='".$class."' width='150'><label for='".$name."'>".$text.$required."</label></td>\n";
      $returnHTML .= "<td class='".$class."'>";
      $returnHTML .= "<input type='".$type."' id='".$name."' name='".$name."' maxlength='".$length."' class='textbox' value='".$value."' style='width:200px;'".($type == "password" ? " autocomplete='off'" : "")." />";
      $returnHTML .= "</td>\n</tr>\n";

      return $returnHTML;
   }

   private function renderBasicInputFields() {
      global $locale;

      // Login Password
      $passRequired = $this->skipCurrentPass ? $locale['u136'] : "";
      $passRequired = $this->isAdminPanel ? "" : $passRequired;
      $this->html .= "<tr>\n<td colspan='2' class='profile_category_name tbl2'><strong>".$locale['u132']."</strong></td>\n</tr>\n";
      if (!$this->skipCurrentPass) {
         $this->html .= $this->basicInputField("user_password", $locale['u133'], "64", "", "password", false, "user_password");
      }
      $this->html .= $this->basicInputField("user_new_password", ($this -> registration == TRUE ? $locale['u133'] : $locale['u134']), "64", $passRequired, "password", false, "user_password");
      $this->html .= "<tr>\n<td class='tbl'></td>\n<td class='tbl'><span class='small2'>".$locale['u147']."</span></td>\n</tr>\n";
      $this->html .= $this->basicInputField("user_new_password2", $locale['u135'], "64", $passRequired, "password", false, "user_password");

      // Admin Password
      if ($this->showAdminPass && iADMIN) {
         $this->html .= "<tr>\n<td colspan='2' class='profile_category_name tbl2'><strong>".$locale['u132']."</strong></td></tr>\n";
         if ($this->userData['user_admin_password']) {
            $this->html .= $this->basicInputField("user_admin_password", $locale['u131'], "64", "", "password", false, "user_admin_password");
         }
         $this->html .= $this->basicInputField("user_new_admin_password", ($this -> userData['user_admin_password'] ? $locale['u144'] : $locale['u131']), "64", "", "password", false, "user_admin_password");
         $this->html .= "<tr>\n<td class='tbl'></td>\n<td class='tbl'><span class='small2'>".$locale['u147']."</span></td>\n</tr>\n";
         $this->html .= $this->basicInputField("user_new_admin_password2", $locale['u145'], "64", "", "password", false, "user_admin_password");
      }

      // Hide email
      $this->html .= "<tr>\n<td colspan='2' class='profile_category_name tbl2'><strong>".$locale['u129']."</strong></td></tr>\n";
      $this->html .= (iADMIN || $this->_userNameChange ? $this->basicInputField("user_name", $locale['u127'], "30", $locale['u122']) : "");
      $this->html .= $this->basicInputField("user_email", $locale['u128'], "100", $locale['u126']);
      $hide = isset($this->userData['user_hide_email']) ? $this->userData['user_hide_email'] : 1;
      $hide = isset($_POST['user_hide_email']) && isnum($_POST['user_hide_email']) ? $_POST['user_hide_email'] : $hide;
      $this->html .= "<tr>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl'>".$locale['u051']."</td>\n<td class='tbl'>";
      $this->html .= "<label><input type='radio' name='user_hide_email' value='1'".($hide == 1 ? " checked='checked'" : "")." />".$locale['u052']."</label>\n";
      $this->html .= "<label><input type='radio' name='user_hide_email' value='0'".($hide == 0 ? " checked='checked'" : "")." />".$locale['u053']."</label>";
      $this->html .= "</td>\n</tr>\n";

      // User Avatar
      if ($this->showAvatarInput) { $this->renderAvatarInput(); }
   }

   private function basicOutputField($name, $value, $class, $rowspan = 0) {
      global $locale;

      $returnHTML = "<tr>\n";
      if ($rowspan > 0) {
         $returnHTML .= "<td rowspan='".$rowspan."' valign='top' class='tbl profile_user_avatar' width='1%'><!--profile_user_avatar-->";
         $returnHTML .= "<img src='".IMAGES."avatars/".$this->userData['user_avatar']."' class='avatar' alt='".$locale['u062']."' title='".$locale['u062']."' />";
         $returnHTML .= "</td>\n";
      }
      $returnHTML .= "<td class='tbl1'>".$name."</td>\n";
      $returnHTML .= "<td align='right' class='".$class." tbl1'><!--".$class."-->".$value."</td>\n";
      $returnHTML .= "</tr>\n";

      return $returnHTML;
   }

   private function renderBasicOutputFields() {
      global $locale, $userdata, $aidlink;

      $rowspan = 4;

      $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='profile tbl-border center'>\n";
      $returnFields = $this->basicOutputField($locale['u063'], getuserlevel($this->userData['user_level']), "profile_user_level");
      if (iADMIN || $this->userData['user_hide_email'] == 0) {
         $rowspan = $rowspan+1;
         $returnFields .= $this->basicOutputField($locale['u064'], hide_email($this->userData['user_email']), "profile_user_email");
      }
      $lastVisit = $this->userData['user_lastvisit'] ? showdate("longdate", $this->userData['user_lastvisit']) : $locale['u042'];
      $returnFields .= $this->basicOutputField($locale['u066'], showdate("longdate", $this->userData['user_joined']), "profile_user_joined");
      $returnFields .= $this->basicOutputField($locale['u067'], $lastVisit, "profile_user_visit");

      if ($this->userData['user_avatar'] == "" || !file_exists(IMAGES."avatars/".$this->userData['user_avatar'])) {
         $this->userData['user_avatar'] = "noavatar100.png";
      }

      $this->html .= $this->basicOutputField($locale['u068'], $this->userData['user_name'], "profile_user_name", $rowspan);
      $this->html .= $returnFields;

      if (iMEMBER && $userdata['user_id'] != $this->userData['user_id']) {
         $this->html .= "<tr><td colspan='3' class='user_profile_opts center tbl2'>";
         $this->html .= "<a href='".BASEDIR."messages.php?msg_send=".$this->userData['user_id']."' title='".$locale['u043']."'>".$locale['u043']."</a>\n";
         if (iADMIN && checkrights("M") && $this->userData['user_level'] != "103" && $this->userData['user_id'] != "1") {
            $this->html .= " - <a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;step=log&amp;user_id=".$this->userData['user_id']."'>".$locale['u054']."</a>";
         }
         $this->html .= "<!--user_profile_opts-->";
         $this->html .= "</td>\n</tr>\n";
      }
      $this->html .= "</table>\n";

      if (iADMIN && $this->userData['user_status'] > 0) {
         $this->html .= "<div style='margin:5px'></div>\n";
         $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='profile tbl-border center'>\n<tr>\n";
         $this->html .= "<td colspan='2' class='tbl2'><strong>".$locale['u055']."</strong> ".getuserstatus($this->userData['user_status'])."</td>\n";
         $this->html .= "</tr>\n";
         $this->html .= $this->basicOutputField($locale['u056'], $this->userData['suspend_reason'], "profile_user_reason");
         $this->html .= "</table>\n";
      }
   }

   private function renderIPOutput() {
      global $locale;

      $this->html .= "<div style='margin:5px'></div>\n";
      $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='profile tbl-border center'>\n<tr>\n";
      $this->html .= "<td colspan='2' class='tbl2'><strong>".$locale['u048']."</strong></td>\n";
      $this->html .= "</tr>\n";
      $this->html .= $this->basicOutputField($locale['u049'], $this->userData['user_ip'], "profile_user_ip");
      $this->html .= "</table>\n";
   }

   private function renderUserGroups() {
      global $locale;

      $this->html .= "<div style='margin:5px'></div>\n";
      $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='profile tbl-border center '>\n<tr>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl2'><strong>".$locale['u057']."</strong></td>\n";
      $this->html .= "</tr>\n<tr>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl1'>\n";
      $user_groups = strpos($this->userData['user_groups'], ".") == 0 ? substr($this->userData['user_groups'], 1) : $this->userData['user_groups'];
      $user_groups = explode(".", $user_groups);
      for ($i = 0; $i < count($user_groups); $i++) {
         $this->html .= "<div style='float:left'><a href='".FUSION_SELF."?group_id=".$user_groups[$i]."'>".getgroupname($user_groups[$i])."</a></div>\n";
         $this->html .= "<div style='float:right'>".getgroupname($user_groups[$i], true)."</div>\n";
         $this->html .= "<div style='float:none;clear:both'></div>\n";
      }
      $this->html .= "</td>\n</tr>\n</table>\n";
   }

   private function renderAdminOptions() {
      global $locale, $groups_cache, $aidlink;

      if (!$groups_cache) { cache_groups(); }

      $user_groups_opts = "";

      $this->html .= "<div style='margin:5px'></div>\n";
      $this->html .= "<form name='admin_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?lookup=".$this->userData['user_id']."'>\n";
      $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='400' class='profile tbl-border center'>\n<tr>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl2' colspan='2'><strong>".$locale['u058']."</strong></td>\n";
      $this->html .= "</tr>\n<tr>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl1'><!--profile_admin_options-->\n";
      $this->html .= "<a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;step=edit&amp;user_id=".$this->userData['user_id']."'>".$locale['u069']."</a> ::\n";
      $this->html .= "<a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;action=1&amp;user_id=".$this->userData['user_id']."'>".$locale['u070']."</a> ::\n";
      $this->html .= "<a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;action=3&amp;user_id=".$this->userData['user_id']."'>".$locale['u071']."</a> ::\n";
      $this->html .= "<a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;step=delete&amp;status=0&amp;user_id=".$this->userData['user_id']."' onclick=\"return confirm('".$locale['u073']."');\">".$locale['u072']."</a>\n";
      $this->html .= "</td>\n";
      if (count($groups_cache) > 0) {
         foreach($groups_cache as $group) {
            if (!preg_match("(^{$group['group_id']}|\.{$group['group_id']}\.|\.{$group['group_id']}$)", $this->userData['user_groups'])) {
               $user_groups_opts .= "<option value='".$group['group_id']."'>".$group['group_name']."</option>\n";
            }
         }
         if (iADMIN && checkrights("UG") && $user_groups_opts) {
            $this->html .= "<td align='right' class='tbl1'>".$locale['u061'].":\n";
            $this->html .= "<select name='user_group' class='textbox' style='width:100px'>\n".$user_groups_opts."</select>\n";
            $this->html .= "<input type='submit' name='add_to_group' value='".$locale['u059']."' class='button'  onclick=\"return confirm('".$locale['u060']."');\" />\n";
            $this->html .= "</td>\n";
         }
      }
      $this->html .= "</tr>\n</table>\n</form>\n";
   }

   private function renderAvatarInput() {
      global $locale, $settings;

      $this->html .= "<tr>\n";
      $this->html .= "<td valign='top' class='tbl".$this->getErrorClass("user_avatar")."'>";
      $this->html .= "<label for='user_avatar_upload'>".$locale['u185']."</label></td>\n";
      $this->html .= "<td class='tbl".$this->getErrorClass("user_avatar")."'>";

      if (isset($this->userData['user_avatar']) && $this->userData['user_avatar'] != "") {
         $this->html .= "<label for='user_avatar_upload'><img src='".IMAGES."avatars/".$this->userData['user_avatar']."' alt='".$locale['u185']."' />";
         $this->html .= "</label>\n<br />\n";
         $this->html .= "<input type='checkbox' name='delAvatar' value='1' class='textbox' /> ".$locale['u187']."<br />\n<br />\n";
      }

      $this->html .= "<input type='file' id='user_avatar_upload' name='user_avatar' class='textbox' style='width:200px;' /><br />\n";
      $this->html .= "<span class='small2'>".$locale['u186']."</span><br />\n<span class='small2'>";
      $this->html .= sprintf($locale['u184'], parsebytesize($settings['avatar_filesize']), $settings['avatar_width'], $settings['avatar_height']);
      $this->html .= "</span></td>\n</tr>\n";
   }

   private function renderFields() {
      global $settings, $locale, $userdata;

      $user_data       = $this->userData;
      $profile_method = $this->method;
      $fields       = array();
      $cats          = array();
      $obActiva       = false;
      $i             = 0;

      if ($this->registration) {
         $where = "WHERE field_registration='1'";
      } else {
         $where = "";
      }

      $result = dbquery(
         "SELECT * FROM ".DB_USER_FIELDS." tuf
         INNER JOIN ".DB_USER_FIELD_CATS." tufc ON tuf.field_cat = tufc.field_cat_id
         ".$where."
         ORDER BY field_cat_order, field_order"
      );
      if (dbrows($result)) {
         while($data = dbarray($result)) {
            $required = $data['field_required'] == 1 ? "<span style='color:#ff0000'>*</span>" : "";
            if ($i != $data['field_cat']) {
               if ($obActiva) {
                  $fields[$i] = ob_get_contents();
                  ob_end_clean();
                  $obActiva = false;
               }
               $i = $data['field_cat'];
               $cats[] = array(
                  "field_cat_name" => $data['field_cat_name'],
                  "field_cat" => $data['field_cat']
               );
            }
            if (!$obActiva) {
               ob_start();
               $obActiva = true;
            }
            if (file_exists(LOCALE.LOCALESET."user_fields/".$data['field_name'].".php")) {
               include LOCALE.LOCALESET."user_fields/".$data['field_name'].".php";
            }
            if (file_exists(INCLUDES."user_fields/".$data['field_name']."_include.php")) {
               include INCLUDES."user_fields/".$data['field_name']."_include.php";
            }
         }
      }
      if ($obActiva) {
         $fields[$i] = ob_get_contents();
         ob_end_clean();
      }

      $i = 1;
      foreach ($cats as $cat) {
         if (array_key_exists($cat['field_cat'], $fields) && $fields[$cat['field_cat']]) {
            $this->html .= "<!--userfield_precat_".$i."-->\n";
            if ($this->method == "display") {
               $this->html .= "<div style='margin:5px'></div>\n";
               $this->html .= "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='profile_category tbl-border center'>\n";
            }
            $this->html .= "<tr>\n";
            $this->html .= "<td colspan='2' class='profile_category_name tbl2'><strong>".$cat['field_cat_name']."</strong></td>\n";
            $this->html .= "</tr>\n".$fields[$cat['field_cat']];
            $i++;
            if ($this->method == "display") {
               $this->html .= "</table>\n";
            }
         }
      }
      if (count($fields > 0)) {
         $this->html .= "<!--userfield_end-->\n";
      }
   }

   private function renderButton() {
      $dissabled = $this->displayTerms == 1 ? " disabled='disabled'" : "";

      $this->html .= "<tr>\n<td align='center' colspan='2'><br />\n";
      if (!$this->skipCurrentPass) {
         $this->html .= "<input type='hidden' name='user_hash' value='".$this->userData['user_password']."' />\n";
      }
      $this->html .= "<input type='submit' name='".$this->postName."' value='".$this->postValue."' class='button'".$dissabled." />\n";
      $this->html .= "</td>\n</tr>\n";
   }

   private function isError() {
      if (count($this->errorsArray) == 0) {
         return false;
      } else {
         return true;
      }
   }

   private function getErrorClass($field) {
      if (isset($this->errorsArray[$field])) {
         return " tbl-error";
      } else {
         return "";
      }
   }

   private function setRequiredJavaScript($field, $message) {
      $this->javaScriptRequired .= "      if (frm.".$field.".value==\"\") {\n";
      $this->javaScriptRequired .= "         alert(\"".$message."\");\n";
      $this->javaScriptRequired .= "         return false;\n";
      $this->javaScriptRequired .= "      }\n";
   }
}
?>
Chcem aby v Rôzne Informácie pribudla kolonka: Tvoje Použivateľské ID: %ID
Upravil filip212 dňa 19.06.2018 18:38:34
 
HaVri
ak to chceš mať v Rôzne informácie, tak to bude potrebné vytvoriť cez vlastné užívateľské pole. Vytvor si súbory do priečinka ../includes/user_fields/ a tu si ich pomenuj napr. user_id_include_var.php a user_id_include.php

Do súboru user_id_include_var.php si vlož
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
 3.  
 4. // Version of the user fields api
 5. $user_field_api_version = "1.00.00";
 6.  
 7. $user_field_name = "Zobrazenie ID";
 8. $user_field_desc = "Zobrazí ID užívateľa";
 9. $user_field_dbname = "user_userid";
 10. $user_field_group = 1;
 11. $user_field_dbinfo = "";
 12. ?>
Vygenerované za 0.095 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10do súboru user_id_include.php si vlož toto
Zdroj stiahnutia  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
 3.  
 4. if ($profile_method == "input") {
 5. //Nothing here
 6. } elseif ($profile_method == "display") {
 7. echo "<tr>\n";
 8. echo "<td class='tbl1'>Tvoje Použivateľské ID</td>\n";
 9. echo "<td align='right' class='tbl1'>".$user_data['user_id']."</td>\n";
 10. echo "</tr>\n";
 11. } elseif ($profile_method == "validate_insert") {
 12. //Nothing here
 13. } elseif ($profile_method == "validate_update") {
 14. //Nothing here
 15. }
 16. ?>
Vygenerované za 0.110 sekúnd, používate GeSHi 1.0.8.10


Nahraj si tieto súbory na FTP a v Administrácií si otvor záložku Užívatelia a Užívateľské polia a tu si povoľ to pole.

Netestoval som to, takže ak je tam chyba, tak sa ospravedlňujem a napíš, ak niečo nebude v poriadku.
 
Prejdite na fórum: