Oficiálna Slovenská podpora módov a infúzií pre PHP-Fusion
 
Najsťahovanejšie
Nové súbory
Aktuálna verzia

Dátum vydania: 18.6.2013

- PHP-Fusion 7.02.07
- Slovenský preklad
Užívateľský panel
Navigácia
Hlavné menu
Úvodná stránka
Návody
Na stiahnutie
Fórum
Kontakt
Vyhľadávanie
RSS odber

Čierna listina
Pridať web
Čierna listina

Informácie
Tím
Zablokovaní členovia
Userbary a tlačidlá
Kódex správania
Licencia a autorské práva
Propagácia

PHP-Fusion (CMS)
Zoznam funkcií
O verzii 6
O verzii 7
Posledné články
Blokovanie botov
Panel základný alebo...
Table "XXX" doesn't ...
Vlastný font na webe
Live Game Server Lis...
Návštevnosť
TOPlist
Štatistika
Registrovaných: 8,410 · Návodov: 47 · Súborov: 627 · Veľkosť súborov: 366,01 MB ·
Autor: Bastard
ID témy: 4939
Informácie o téme
Celkom 7 príspevkov v tejto téme a bola zobrazená 784 krát.
Čítať tému
 Vytlačiť tému
Vyplnění přihlášky
Bastard
http://phpfusion-...ad_id=4757
Zde jsem řešil, aby se mi po kliknutí na tlačítko ukázala předepsaná osnova, vše funguje, až na to, že když vyplním přihlášku a dám náhled, tak sice náhled funguje, ale to co jsem vyplnil se smaže, úplně vše, bb kódy atd.
Chtěl bych se zeptat, zda se to dá nějak ošetřit, aby náhled fungoval, tak jak má.
 
HaVri
vtedy sme to riešili do tej premennej $message?
 
M4jc1
Ahoj, ak si ty to ešte nepodarilo spraviť, tak ty sem posielam upravený kód. postnewthread.php

Na riadku 178 si uprav to ID číslo na svoje.
Na riadku 179 si uprav názov Predmetu
Na riadku 180 máš súbor test.txt ten si vytvor v zložke forum/test.txt názov si môžeš zmeniť.
Súbor test.txt bude obsahovať to čo má byť v prihláške.

Hotovo.

Zdroj stiahnutia  Code
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

if (isset($_POST['previewpost']) || isset($_POST['add_poll_option'])) {
   $subject = trim(stripinput(censorwords($_POST['subject'])));
   $message = trim(stripinput(censorwords($_POST['message'])));
   $sticky_thread_check = isset($_POST['sticky_thread']) ? " checked='checked'" : "";
   $lock_thread_check = isset($_POST['lock_thread']) ? " checked='checked'" : "";
   $sig_checked = isset($_POST['show_sig']) ? " checked='checked'" : "";
   $disable_smileys_check = isset($_POST['disable_smileys']) || preg_match("#(\[code\](.*?)\[/code\]|\[geshi=(.*?)\](.*?)\[/geshi\]|\[php\](.*?)\[/php\])#si", $message) ? " checked='checked'" : "";
   if ($settings['thread_notify']) { $notify_checked = isset($_POST['notify_me']) ? " checked='checked'" : ""; }

   if ($fdata['forum_poll'] && checkgroup($fdata['forum_poll'])) {
      $poll_title = trim(stripinput(censorwords($_POST['poll_title'])));
      if (isset($_POST['poll_options']) && is_array($_POST['poll_options'])) {
         $poll_opts = array();
         foreach ($_POST['poll_options'] as $poll_option) {
            if ($poll_option) { $poll_opts[] = stripinput($poll_option); }
         }
      } else {
         $poll_opts = array();
      }
      if (isset($_POST['add_poll_option'])) {
         if (count($poll_opts)) { array_push($poll_opts, ""); }
      }
   }

   if (isset($_POST['previewpost'])) {
      if ($subject == "") { $subject = $locale['420']; }
      if ($message == "") {
         $previewmessage = $locale['421'];
      } else {
         $previewmessage = $message;
         if ($sig_checked) { $previewmessage = $previewmessage."\n\n".$userdata['user_sig']; }
         if (!$disable_smileys_check) { $previewmessage = parsesmileys($previewmessage); }
         $previewmessage = parseubb($previewmessage);
         $previewmessage = nl2br($previewmessage);
      }
      //$is_mod = iMOD && iUSER < "102" ? true : false;
      opentable($locale['400']);
      echo "<div class='tbl2 forum_breadcrumbs' style='margin-bottom:5px'><a href='index.php'>".$settings['sitename']."</a> &raquo; ".$caption."</div>\n";

      if ($fdata['forum_poll'] && checkgroup($fdata['forum_poll'])) {
         if ((isset($poll_title) && $poll_title) && (isset($poll_opts) && is_array($poll_opts))) {
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border' style='margin-bottom:5px'>\n<tr>\n";
            echo "<td align='center' class='tbl2'><strong>".$poll_title."</strong></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class='tbl1'>\n";
            echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n";
            foreach ($poll_opts as $poll_option) {
               echo "<tr>\n<td class='tbl1'><input type='radio' name='poll_option' value='$i' style='vertical-align:middle;' /> ".$poll_option."</td>\n</tr>\n";
               $i++;
            }
            echo "</table>\n</td>\n</tr>\n</table>\n";
         }
      }
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border forum_thread_table'>\n<tr>\n";
      echo "<td colspan='2' class='tbl2'><strong>".$subject."</strong></td>\n</tr>\n";
      echo "<tr>\n<td class='tbl2 forum_thread_user_name' style='width:140px;'>".profile_link($userdata['user_id'], $userdata['user_name'], $userdata['user_status'])."</td>\n";
      echo "<td class='tbl2 forum_thread_post_date'>".$locale['426'].showdate("forumdate", time())."</td>\n";
      echo "</tr>\n<tr>\n<td valign='top' width='140' class='tbl2 forum_thread_user_info'>\n";
      if ($userdata['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$userdata['user_avatar'])) {
         echo "<img src='".IMAGES."avatars/".$userdata['user_avatar']."' alt='' /><br /><br />\n";
      }
      echo "<span class='small'>".getuserlevel($userdata['user_level'])."</span><br /><br />\n";
      echo "<span class='small'><strong>".$locale['423']."</strong> ".$userdata['user_posts']."</span><br />\n";
      echo "<span class='small'><strong>".$locale['425']."</strong> ".showdate("shortdate", $userdata['user_joined'])."</span><br />\n";
      echo "<br /></td>\n<td valign='top' class='tbl1 forum_thread_user_post'>".$previewmessage."</td>\n";
      echo "</tr>\n</table>\n";
      closetable();
   }
}
if (isset($_POST['postnewthread'])) {
   $subject = trim(stripinput(censorwords($_POST['subject'])));
   $message = trim(stripinput(censorwords($_POST['message'])));
   $flood = false; $error = 0;
   $sticky_thread = isset($_POST['sticky_thread']) && (iMOD || iSUPERADMIN) ? 1 : 0;
   $lock_thread = isset($_POST['lock_thread']) && (iMOD || iSUPERADMIN) ? 1 : 0;
   $sig = isset($_POST['show_sig']) ? 1 : 0;
   $smileys = isset($_POST['disable_smileys']) || preg_match("#(\[code\](.*?)\[/code\]|\[geshi=(.*?)\](.*?)\[/geshi\]|\[php\](.*?)\[/php\])#si", $message) ? 0 : 1;
   $thread_poll = 0;
   $poll_opts = array();

   if ($fdata['forum_poll'] && checkgroup($fdata['forum_poll'])) {
      if (isset($_POST['poll_options']) && is_array($_POST['poll_options'])) {
         foreach ($_POST['poll_options'] as $poll_option) {
            if (trim($poll_option)) { $poll_opts[] = trim(stripinput(censorwords($poll_option))); }
            unset($poll_option);
         }
      }
      $thread_poll = (trim($_POST['poll_title']) && (isset($poll_opts) && is_array($poll_opts)) ? 1 : 0);
   }

   if (iMEMBER) {
      if ($subject != "" && $message != "") {
         require_once INCLUDES."flood_include.php";
         if (!flood_control("post_datestamp", DB_POSTS, "post_author='".$userdata['user_id']."'")) {
            $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_THREADS." (forum_id, thread_subject, thread_author, thread_views, thread_lastpost, thread_lastpostid, thread_lastuser, thread_postcount, thread_poll, thread_sticky, thread_locked) VALUES('".$_GET['forum_id']."', '$subject', '".$userdata['user_id']."', '0', '".time()."', '0', '".$userdata['user_id']."', '1', '".$thread_poll."', '".$sticky_thread."', '".$lock_thread."')");
            $thread_id = mysql_insert_id();
            $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_POSTS." (forum_id, thread_id, post_message, post_showsig, post_smileys, post_author, post_datestamp, post_ip, post_ip_type, post_edituser, post_edittime, post_editreason) VALUES ('".$_GET['forum_id']."', '".$thread_id."', '".$message."', '".$sig."', '".$smileys."', '".$userdata['user_id']."', '".time()."', '".USER_IP."', '".USER_IP_TYPE."', '0', '0', '')");
            $post_id = mysql_insert_id();
            $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET forum_lastpost='".time()."', forum_postcount=forum_postcount+1, forum_threadcount=forum_threadcount+1, forum_lastuser='".$userdata['user_id']."' WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'");
            $result = dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_lastpostid='".$post_id."' WHERE thread_id='".$thread_id."'");
            $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_posts=user_posts+1 WHERE user_id='".$userdata['user_id']."'");
            if ($settings['thread_notify'] && isset($_POST['notify_me'])) { $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_THREAD_NOTIFY." (thread_id, notify_datestamp, notify_user, notify_status) VALUES('".$thread_id."', '".time()."', '".$userdata['user_id']."', '1')"); }

            if (($fdata['forum_poll'] && checkgroup($fdata['forum_poll'])) && $thread_poll) {
               $poll_title = trim(stripinput(censorwords($_POST['poll_title'])));
               if ($poll_title && (isset($poll_opts) && is_array($poll_opts))) {
                  $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_FORUM_POLLS." (thread_id, forum_poll_title, forum_poll_start, forum_poll_length, forum_poll_votes) VALUES('".$thread_id."', '".$poll_title."', '".time()."', '0', '0')");
                  $forum_poll_id = mysql_insert_id();
                  $i = 1;
                  foreach ($poll_opts as $poll_option) {
                     $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." (thread_id, forum_poll_option_id, forum_poll_option_text, forum_poll_option_votes) VALUES('".$thread_id."', '".$i."', '".$poll_option."', '0')");
                     $i++;
                  }
               }
            }

            if ($fdata['forum_attach'] && checkgroup($fdata['forum_attach'])) {
                  // $attach = $_FILES['attach'];
               foreach($_FILES as $attach){
                  if ($attach['name'] != "" && !empty($attach['name']) && is_uploaded_file($attach['tmp_name'])) {
                     $attachname = stripfilename(substr($attach['name'], 0, strrpos($attach['name'], ".")));
                     $attachext = strtolower(strrchr($attach['name'],"."));
                     if (preg_match("/^[-0-9A-Z_\[\]]+$/i", $attachname) && $attach['size'] <= $settings['attachmax']) {
                        $attachtypes = explode(",", $settings['attachtypes']);
                        if (in_array($attachext, $attachtypes)) {
                           $attachname .= $attachext;
                           $attachname = attach_exists(strtolower($attachname));
                           move_uploaded_file($attach['tmp_name'], FORUM."attachments/".$attachname);
                           chmod(FORUM."attachments/".$attachname,0644);
                           if (in_array($attachext, $imagetypes) && (!@getimagesize(FORUM."attachments/".$attachname) || !@verify_image(FORUM."attachments/".$attachname))) {
                              unlink(FORUM."attachments/".$attachname);
                              $error = 1;
                           }
                           if (!$error) { $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." (thread_id, post_id, attach_name, attach_ext, attach_size) VALUES ('".$thread_id."', '".$post_id."', '".$attachname."', '".$attachext."', '".$attach['size']."')"); }
                        } else {
                           @unlink($attach['tmp_name']);
                           $error = 1;
                        }
                     } else {
                        @unlink($attach['tmp_name']);
                        $error = 2;
                     }
                  }
               }
            }
         } else {
               redirect("viewforum.php?forum_id=".$_GET['forum_id']);
         }
      } else {
         $error = 3;
      }
   } else {
      $error = 4;
   }
   if ($error > 2) {
      redirect("postify.php?post=new&error=$error&forum_id=".$_GET['forum_id']);
   } else {
      redirect("postify.php?post=new&error=$error&forum_id=".$_GET['forum_id']."&thread_id=".$thread_id."");
   }
} else {
   if (!isset($_POST['previewpost']) && !isset($_POST['add_poll_option'])) {
      $subject = "";
      $message = "";
      $sticky_thread_check = "";
      $lock_thread_check = "";
      $disable_smileys_check = "";
      $sig_checked = " checked='checked'";
      if ($settings['thread_notify']) { $notify_checked = ""; }
      $poll_title = "";
      $poll_opts = array();
   }
   add_to_title($locale['global_201'].$locale['401']);
   echo "<!--pre_postnewthread-->";
   opentable($locale['401']);
   if (!isset($_POST['previewpost'])) { echo "<div class='tbl2 forum_breadcrumbs' style='margin-bottom:5px'><a href='index.php'>".$settings['sitename']."</a> &raquo; ".$caption."</div>\n"; }
   
   if($_GET['forum_id'] == "2"){ // Čislo zmeň za tvoje ID ktorom sa to má zobrazovať
      $subject = "Názov predmetu"; // Npr. Prihláška
      $message = implode("", file('test.txt')); // Čo má obsahovať prihláška test.txt
      $message;
   } else {
      $subject;
      $message;
   }
   
  echo "<form id='inputform' method='post' action='".FUSION_SELF."?action=newthread&amp;forum_id=".$_GET['forum_id']."' enctype='multipart/form-data'>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border'>\n<tr>\n";
   echo "<td width='145' class='tbl2'>".$locale['460']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl1'><input type='text' name='subject' value='".$subject."' class='textbox' maxlength='255' style='width: 250px' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td valign='top' width='145' class='tbl2'>".$locale['461']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl1'><textarea name='message' cols='60' rows='15' class='textbox' style='width:98%'>".$message."</textarea></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='145' class='tbl2'>&nbsp;</td>\n";
   echo "<td class='tbl1'>".display_bbcodes("99%", "message")."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td valign='top' width='145' class='tbl2'>".$locale['463']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl1'>\n";
   if (iMOD || iSUPERADMIN) {
      echo "<label><input type='checkbox' name='sticky_thread' value='1'".$sticky_thread_check." /> ".$locale['480']."</label><br />\n";
      echo "<label><input type='checkbox' name='lock_thread' value='1'".$lock_thread_check." /> ".$locale['481']."</label><br />\n";
   }
   echo "<label><input type='checkbox' name='disable_smileys' value='1'".$disable_smileys_check." /> ".$locale['482']."</label>";
   if (array_key_exists("user_sig", $userdata) && $userdata['user_sig']) {
      echo "<br />\n<label><input type='checkbox' name='show_sig' value='1'".$sig_checked." /> ".$locale['483']."</label>";
   }
   if ($settings['thread_notify']) { echo "<br />\n<label><input type='checkbox' name='notify_me' value='1'".$notify_checked." /> ".$locale['486']."</label>"; }
   echo "</td>\n</tr>\n";
   if ($fdata['forum_attach'] && checkgroup($fdata['forum_attach'])) {
      add_to_head("<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."multi_attachment.js'></script>\n");
      echo "<tr>\n<td width='145' class='tbl2'>".$locale['464']."</td>\n";
      echo "<td class='tbl1'><input id='my_file_element' type='file' name='file_1' class='textbox' style='width:200px;' /><br />\n";
      echo "<span class='small2'>".sprintf($locale['466'], parsebytesize($settings['attachmax']), str_replace(',', ' ', $settings['attachtypes']), $settings['attachmax_count'])."</span><br />\n";
      echo "<div id='files_list'></div>\n";
      echo "<script>\n";
      echo "/* <![CDATA[ */\n";
      echo "<!-- Create an instance of the multiSelector class, pass it the output target and the max number of files -->\n";
      echo "var multi_selector = new MultiSelector( document.getElementById( \"files_list\" ), ".$settings['attachmax_count']." );\n";
      echo "<!-- Pass in the file element -->\n";
      echo "multi_selector.addElement( document.getElementById( \"my_file_element\" ) );\n";
      echo "/* ]]>*/\n";
      echo "</script>\n";
      echo "</td>\n";
      echo "</tr>\n";
   }
   if ($fdata['forum_poll'] && checkgroup($fdata['forum_poll'])) {
      echo "<tr>\n<td align='center' colspan='2' class='tbl2'>".$locale['467']."</td>\n";
      echo "</tr>\n<tr>\n";
      echo "<td width='145' class='tbl2'>".$locale['469']."</td>\n";
      echo "<td class='tbl1'><input type='text' name='poll_title' value='".$poll_title."' class='textbox' maxlength='255' style='width:250px' /></td>\n";
      echo "</tr>\n";
      $i = 1;
      if (isset($poll_opts) && is_array($poll_opts) && count($poll_opts)) {
         foreach ($poll_opts as $poll_option) {
            echo "<tr>\n<td width='145' class='tbl2'>".$locale['470']." ".$i."</td>\n";
            echo "<td class='tbl1'><input type='text' name='poll_options[$i]' value='".$poll_option."' class='textbox' maxlength='255' style='width:250px'>";
            if ($i == count($poll_opts)) {
               echo " <input type='submit' name='add_poll_option' value='".$locale['471']."' class='button' />";
            }
            echo "</td>\n</tr>\n";
            $i++;
         }
      } else {
         echo "<tr>\n<td width='145' class='tbl2'>".$locale['470']." 1</td>\n";
         echo "<td class='tbl1'><input type='text' name='poll_options[1]' value='' class='textbox' maxlength='255' style='width:250px' /></td>\n</tr>\n";
         echo "<tr>\n<td width='145' class='tbl2'>".$locale['470']." 2</td>\n";
         echo "<td class='tbl1'><input type='text' name='poll_options[2]' value='' class='textbox' maxlength='255' style='width:250px' /> ";
         echo "<input type='submit' name='add_poll_option' value='".$locale['471']."' class='button' /></td>\n</tr>\n";
      }
   }
   echo "<tr>\n<td align='center' colspan='2' class='tbl1'>\n";
   echo "<input type='submit' name='previewpost' value='".$locale['400']."' class='button' />\n";
   echo "<input type='submit' name='postnewthread' value='".$locale['401']."' class='button' />\n";
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n</form>\n";
   closetable();
   echo "<!--sub_postnewthread-->";
}
?>Upravil M4jc1 dňa 01.08.2018 15:24:40
 
Bastard
Ahoj, omlouvám se, že se ozývám tak pozdě, ale až nyní jsem se k tomu dostal. Funguje to zhruba, jak bych si představoval, akorát do názvu bych chtěl přidat Přihláška - jméno, to jméno by mělo být vždy toho uživatele, který to chce založit.
A stále nefunguje, když osnovu vyplním a dám náhled, že mi ta osnova zůstane vyplněná, to vyplněné zmizí a zůstane tam pouze to, co mám v test.txt.
 
HaVri
Do nazvu ti bude treba len pridat $userdata['user_name'] a to ze ti blbne nahlad, tak este by som to riesil dalsou premennou, ktoru si vyvolas do tej premennej message
 
starohajska
rip
 
HaVri


zmysel tohto príspevku?
 
Prejdite na fórum: