Oficiálna Slovenská podpora módov a infúzií pre PHP-Fusion
 
Najsťahovanejšie
Nové súbory
Aktuálna verzia

Dátum vydania: 18.6.2013

- PHP-Fusion 7.02.07
- Slovenský preklad
Užívateľský panel
Navigácia
Hlavné menu
Úvodná stránka
Návody
Na stiahnutie
Fórum
Kontakt
Vyhľadávanie
RSS odber

Čierna listina
Pridať web
Čierna listina

Informácie
Tím
Zablokovaní členovia
Userbary a tlačidlá
Kódex správania
Licencia a autorské práva
Propagácia

PHP-Fusion (CMS)
Zoznam funkcií
O verzii 6
O verzii 7
Posledné články
Blokovanie botov
Panel základný alebo...
Table "XXX" doesn't ...
Vlastný font na webe
Live Game Server Lis...
Návštevnosť
TOPlist
Štatistika
Registrovaných: 8,410 · Návodov: 47 · Súborov: 627 · Veľkosť súborov: 366,01 MB ·
Autor: freerave
ID témy: 4942
Informácie o téme
Celkom 5 príspevkov v tejto téme a bola zobrazená 546 krát.
Čítať tému
 Vytlačiť tému
user photo gallery
freerave
Kde prosím nastavit aby šlo nahrávat více fotek najednou? :-)
¨
http://phpfusion-...age_id=349


Moc děkuji.
 
HaVri
neviem ci tam je priamo takato moznost nastavenia (skus sa v tom pohrabat) a ak nie, tak bude potrebne upravit kod
 
freerave
Nic takového jsem nenašel, myslíš že by jsi ten kod upravil? Ja jsem lama na to :D
 
HaVri
postni sem kody z tej galerie lebo som na mobile
 
freerave
Totok? :-)Zdroj stiahnutia  Code
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2010 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: photogallery.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
| Co-Author: Robert Gaudyn (Wooya)
| Modification: NetriX (PHPFusionMods.com)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../../maincore.php";
require_once THEMES . "templates/header.php";
include LOCALE . LOCALESET . "photogallery.php";
require_once INFUSIONS . "usergallery/infusion_db.php";

define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? true : false);

add_to_title($locale['global_200'] . $locale['400']);

if (isset($_GET['user_id']) && isnum($_GET['user_id'])) {
    define("USERPID", $_GET['user_id']);
} else {
    define("USERPID", 0);
    redirect("index.php");
    die("Isset Error");
}

if (isset($_GET['photo_id']) && isnum($_GET['photo_id'])) {
    $result = dbquery("SELECT tp.photo_title, tp.photo_description, tp.photo_filename, tp.photo_thumb2, tp.photo_datestamp, tp.photo_views,
      tp.photo_order, tp.photo_allow_comments, tp.photo_allow_ratings, ta.album_id, ta.album_title, ta.album_access,
      tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
      FROM " . DB_USER_PHOTOS . " tp
      LEFT JOIN " . DB_USER_PHOTO_CATS . " ta USING (album_id)
      LEFT JOIN " . DB_USERS . " tu ON tp.photo_user=tu.user_id
      LEFT JOIN " . DB_RATINGS .
        " tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='UP'
      WHERE photo_id='" . $_GET['photo_id'] . "' GROUP BY tp.photo_id");
    $data = dbarray($result);
    if (!checkgroup($data['album_access'])) {
        redirect(FUSION_SELF);
    } else {
        define("PHOTODIR", PHOTOS . (!SAFEMODE ? "album_" . $data['album_id'] . "/" : ""));
        include INCLUDES . "comments_include.php";
        include INCLUDES . "ratings_include.php";
        $result = dbquery("UPDATE " . DB_USER_PHOTOS .
            " SET photo_views=(photo_views+1) WHERE photo_id='" . $_GET['photo_id'] . "'");

        $pres = dbquery("SELECT photo_id FROM " . DB_USER_PHOTOS .
            " WHERE photo_order='" . ($data['photo_order'] - 1) . "' AND album_id='" . $data['album_id'] .
            "'");
        $nres = dbquery("SELECT photo_id FROM " . DB_USER_PHOTOS .
            " WHERE photo_order='" . ($data['photo_order'] + 1) . "' AND album_id='" . $data['album_id'] .
            "'");
        if (dbrows($pres))
            $prev = dbarray($pres);
        if (dbrows($nres))
            $next = dbarray($nres);

        opentable($locale['450']);
        if ($settings['photo_watermark']) {
            if ($settings['photo_watermark_save']) {
                $parts = explode(".", $data['photo_filename']);
                $wm_file1 = $parts[0] . "_w1." . $parts[1];
                $wm_file2 = $parts[0] . "_w2." . $parts[1];
                if (!file_exists(PHOTODIR . $wm_file1)) {
                    if ($data['photo_thumb2']) {
                        $photo_thumb = "photo.php?photo_id=" . $_GET['photo_id'];
                    }
                    $photo_file = "photo.php?photo_id=" . $_GET['photo_id'];
                } else {
                    if ($data['photo_thumb2']) {
                        $photo_thumb = PHOTODIR . $wm_file1;
                    }
                    $photo_file = PHOTODIR . $wm_file2;
                }
            } else {
                if ($data['photo_thumb2']) {
                    $photo_thumb = "photo.php?photo_id=" . $_GET['photo_id'];
                }
                $photo_file = "photo.php?photo_id=" . $_GET['photo_id'];
            }
            $photo_size = @getimagesize(PHOTODIR . $data['photo_filename']);
        } else {
            $photo_thumb = $data['photo_thumb2'] ? PHOTODIR . $data['photo_thumb2'] : "";
            $photo_file = PHOTODIR . $data['photo_filename'];
            $photo_size = @getimagesize($photo_file);
        }
        add_to_title($locale['global_201'] . $data['photo_title']);
        echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n<td class='tbl2'>\n";
        echo "<a href='index.php'>" . $locale['400'] . "</a> &gt;\n";
        echo "<a href='index.php?album_id=" . $data['album_id'] . "'>" . $data['album_title'] .
            "</a> &gt;\n";
        echo "<a href='index.php?photo_id=" . $_GET['photo_id'] . "'>" . $data['photo_title'] .
            "</a>\n</td>\n";
        if ((isset($prev['photo_id']) && isnum($prev['photo_id'])) || (isset($next['photo_id']) &&
            isnum($next['photo_id']))) {
            if (isset($prev)) {
                echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='index.php?photo_id=" . $prev['photo_id'] .
                    "' title='" . $locale['451'] . "'>&lt;&lt;</a></td>\n";
            }
            if (isset($next)) {
                echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='index.php?photo_id=" . $next['photo_id'] .
                    "' title='" . $locale['452'] . "'>&gt;&gt;</a></td>\n";
            }
        }
        echo "</tr>\n</table>\n";

        echo "<div align='center' style='margin:5px;'>\n";
        echo "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('showphoto.php?photo_id=" .
            $_GET['photo_id'] . "','','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=" . ($photo_size[0] +
            20) . ",height=" . ($photo_size[1] + 20) . "')\" class='photogallery_photo_link'><!--photogallery_photo_" .
            $_GET['photo_id'] . "-->";
        echo "<img src='" . (isset($photo_thumb) && !empty($photo_thumb) ? $photo_thumb :
            $photo_file) . "' alt='" . $data['photo_filename'] . "' title='" . $locale['453'] .
            "' style='border:0px' class='photogallery_photo' /></a>\n</div>\n";
        echo "<div align='center' style='margin:5px 0px 5px 0px' class='photogallery_photo_desc'><!--photogallery_photo_desc-->\n";
        if ($data['photo_description']) {
            echo nl2br(parseubb($data['photo_description'],
                "b|i|u|center|small|url|mail|img|quote")) . "<br /><br />\n";
        }
        echo $locale['433'] . showdate("shortdate", $data['photo_datestamp']) . "<br />\n";
        echo $locale['434'] . profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status']) .
            "<br />\n";
        echo $locale['454'] . "$photo_size[0] x $photo_size[1] " . $locale['455'] .
            "<br />\n";
        echo $locale['456'] . parsebytesize($settings['photo_watermark'] ? filesize(PHOTODIR .
            $data['photo_filename']) : filesize($photo_file)) . "<br />\n";
        $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS,
            "comment_type='UP' AND comment_item_id='" . $_GET['photo_id'] . "'");
        echo ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']) . $photo_comments .
            "<br />\n";
        echo $locale['437'] . ($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='" .
            get_image("star") . "' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] /
            $data['count_votes'])) : $locale['438']) . "<br />\n";
        echo $locale['457'] . $data['photo_views'] . "\n</div>\n";
        closetable();
        if ($data['photo_allow_comments']) {
            showcomments("P", DB_USER_PHOTOS, "photo_id", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF .
                "?photo_id=" . $_GET['photo_id']);
        }
        if ($data['photo_allow_ratings']) {
            showratings("P", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF . "?photo_id=" . $_GET['photo_id']);
        }
    }
} elseif (isset($_GET['album_id']) && isnum($_GET['album_id'])) {
    define("PHOTODIR", PHOTOS . (!SAFEMODE ? "album_" . $_GET['album_id'] . "/" : ""));
    $result = dbquery("SELECT album_title, album_description, album_thumb, album_access FROM " .
        DB_USER_PHOTO_CATS . " WHERE album_id='" . $_GET['album_id'] . "'");
    if (!dbrows($result)) {
        redirect(FUSION_SELF);
    } else {
        $data = dbarray($result);
        if (!checkgroup($data['album_access'])) {
            redirect(FUSION_SELF);
        } else {
            $rows = dbcount("(photo_id)", DB_USER_PHOTOS, "album_id='" . $_GET['album_id'] .
                "'");
            add_to_title($locale['global_201'] . $data['album_title']);
            opentable($locale['420']);
            echo "<!--pre_album_info-->";
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='80%' class='center'>\n<tr>\n";
            echo "<td rowspan='2' align='center' class='tbl1 photogallery_album_thumb'><!--photogallery_album_thumb-->";
            if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS . $data['album_thumb'])) {
                echo "<img src='" . PHOTOS . $data['album_thumb'] . "' alt='" . $data['album_thumb'] .
                    "' />";
            } else {
                echo $locale['432'];
            }
            echo "</td>\n";
            echo "<td valign='top' width='100%'><div class='tbl2' style='font-weight:bold;vertical-align:top'>" .
                $locale['421'] . $data['album_title'] . "</div>\n";
            echo "<div class='tbl1 photogallery_album_desc' style='vertical-align:middle'><!--photogallery_album_desc-->" .
                nl2br(parseubb($data['album_description'])) . "</div>\n</td>\n</tr>\n";
            echo "<tr>\n<td valign='bottom' width='100%'>\n<div class='tbl2' style='vertical-align:bottom'>\n";
            if ($rows) {
                $pdata = dbarray(dbquery("
               SELECT tp.photo_datestamp, tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status FROM " .
                    DB_USER_PHOTOS . " tp
               LEFT JOIN " . DB_USERS . " tu ON tp.photo_user=tu.user_id
               WHERE album_id='" . $_GET['album_id'] .
                    "' ORDER BY photo_datestamp DESC LIMIT 1"));
                echo $locale['422'] . "$rows<br />\n";
                echo $locale['423'] . profile_link($pdata['user_id'], $pdata['user_name'], $pdata['user_status']) .
                    "" . $locale['424'] . showdate("longdate", $pdata['photo_datestamp']) . "\n";
            } else {
                echo $locale['425'] . "\n";
            }
            echo "</div>\n</td>\n</tr>\n</table>";
            echo "<!--sub_album_info-->";
            closetable();
            if ($rows) {

                opentable($locale['430']);
                if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) {
                    $_GET['rowstart'] = 0;
                }
                $result = dbquery("SELECT tp.photo_id, tp.photo_title, tp.photo_thumb1, tp.photo_views, tp.photo_datestamp,
               tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
               FROM " . DB_USER_PHOTOS . " tp
               LEFT JOIN " . DB_USERS . " tu ON tp.photo_user=tu.user_id
               LEFT JOIN " . DB_RATINGS .
                    " tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='UP'
               WHERE album_id='" . $_GET['album_id'] .
                    "' GROUP BY photo_id ORDER BY photo_order LIMIT " . $_GET['rowstart'] . "," . $settings['thumbs_per_page']);
                $counter = 0;
                echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n<td class='tbl2'>\n";
                echo "<a href='index.php'>" . $locale['400'] . "</a> &gt;\n";
                echo "<a href='index.php?album_id=" . $_GET['album_id'] . "'>" . $data['album_title'] .
                    "</a>\n";
                echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
                if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) {
                    echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n" . makepagenav($_GET['rowstart'],
                        $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3, FUSION_SELF . "?album_id=" . $_GET['album_id'] .
                        "&amp;") . "\n</div>\n";
                }
                echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n";
                while ($data = dbarray($result)) {
                    if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) {
                        echo "</tr>\n<tr>\n";
                    }
                    echo "<td align='center' valign='top' class='tbl'>\n";
                    echo "<strong>" . $data['photo_title'] . "</strong><br /><br />\n<a href='index.php?photo_id=" .
                        $data['photo_id'] . "' class='photogallery_album_photo_link'><!--photogallery_album_photo_" .
                        $data['photo_id'] . "-->";
                    if ($data['photo_thumb1'] && file_exists(PHOTODIR . $data['photo_thumb1'])) {
                        echo "<img src='" . PHOTODIR . $data['photo_thumb1'] . "' alt='" . $data['photo_thumb1'] .
                            "' title='" . $locale['431'] .
                            "' style='border:0px' class='photogallery_album_photo' />";
                    } else {
                        echo $locale['432'];
                    }
                    echo "</a><br /><br />\n<span class='small photogallery_album_photo_info'> <!--photogallery_album_photo_info-->\n";
                    echo $locale['433'] . showdate("shortdate", $data['photo_datestamp']) . "<br />\n";
                    echo $locale['434'] . profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status']) .
                        "<br />\n";
                    $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS,
                        "comment_type='UP' AND comment_item_id='" . $data['photo_id'] . "'");
                    echo ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']) . $photo_comments .
                        "<br />\n";
                    echo $locale['437'] . ($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='" .
                        get_image("star") . "' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] /
                        $data['count_votes'])) : $locale['438']) . "<br />\n";
                    echo $locale['435'] . $data['photo_views'] . "</span><br />\n";
                    echo "</td>\n";
                    $counter++;
                }
                echo "</tr>\n</table>\n";
                closetable();
            }
            if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) {
                echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n" . makepagenav($_GET['rowstart'],
                    $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3, FUSION_SELF . "?album_id=" . $_GET['album_id'] .
                    "&amp;") . "\n</div>\n";
            }
        }
    }
} else {
    opentable($locale['400']);
    $rows = dbcount("(album_id)", DB_USER_PHOTO_CATS, groupaccess('album_access'));
    if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) {
        $_GET['rowstart'] = 0;
    }
    if ($rows) {
        $result = dbquery("SELECT ta.album_id, ta.album_title, ta.album_thumb, ta.album_datestamp,
         tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status
         FROM " . DB_USER_PHOTO_CATS . " ta
         LEFT JOIN " . DB_USERS . " tu ON ta.album_user=tu.user_id
         WHERE " . groupaccess('album_access') . "
         AND album_user=" . USERPID . " ORDER BY album_order
         LIMIT " . $_GET['rowstart'] . "," . $settings['thumbs_per_page']);
        $counter = 0;
        $r = 0;
        $k = 1;
        if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) {
            echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n" . makepagenav($_GET['rowstart'],
                $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3) . "\n</div>\n";
        }
        echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n";
        while ($data = dbarray($result)) {
            if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) {
                echo "</tr>\n<tr>\n";
            }
            echo "<td align='center' valign='top' class='tbl'>\n";
            echo "<strong>" . $data['album_title'] . "</strong><br /><br />\n<a href='index.php?album_id=" .
                $data['album_id'] . "'>";
            if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS . $data['album_thumb'])) {
                echo "<img src='" . PHOTOS . $data['album_thumb'] . "' alt='" . $data['album_thumb'] .
                    "' title='" . $locale['401'] . "' style='border:0px' />";
            } else {
                echo $locale['402'];
            }
            echo "</a><br /><br />\n<span class='small'>\n";
            echo $locale['403'] . showdate("shortdate", $data['album_datestamp']) . "<br />\n";
            echo $locale['404'] . profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status']) .
                "<br />\n";
            echo $locale['405'] . dbcount("(photo_id)", DB_USER_PHOTOS, "album_id='" . $data['album_id'] .
                "'") . "</span><br />\n";
            echo "</td>\n";
            $counter++;
            $k++;
        }
        echo "</tr>\n</table>\n";
        closetable();
        if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) {
            echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n" . makepagenav($_GET['rowstart'],
                $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3) . "\n</div>\n";
        }
    } else {
        echo "<div style='text-align:center'><br />" . $locale['406'] .
            "<br /><br /></div>\n";
        closetable();
    }
}

require_once THEMES . "templates/footer.php";
?>


 
Prejdite na fórum: